Indien u denkt recht te hebben op sociaal tarief, kan u steeds vrijblijvend contact opnemen met ons via het contactformulier.
Wij contacteren u daarna voor verder onderzoek van uw aanvraag.

Over

IBO Sjoko-Tof biedt een kwalitatieve opvang voor kleuters en lagere schoolkinderen voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties.

Schoolgaande kinderen (kleuters en lagere schoolkinderen) kunnen opgevangen worden in het initiatief buitenschoolse opvang (IBO) Sjoko-Tof. De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd op schooldagen voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties. IBO Sjoko-Tof biedt kwalitatieve opvang die voldoet aan de normen van Kind en Gezin. Er zijn zowel educatieve activiteiten als mogelijkheid tot vrij spel, binnen en buiten.
Het lokaal bestuur voorziet buitenschoolse opvang tijdens de schooldagen en schoolvrije dagen op drie locaties:

  • IBO Tielt: Zonnedrieslaan 26
  • IBO Sint-Joris-Winge: Leuvensesteenweg 187
  • IBO Houwaart: Haldertstraat 2
Elke locatie is gekoppeld aan de plaatselijke school.
Tijdens de schoolvakanties worden alle kleuters opgevangen in IBO Tielt en alle lagere schoolkinderen in IBO Sint-Joris-Winge. Zo wordt er opvang op maat van de leeftijd van het kind aangeboden. Ook kinderen die niet in Tielt-Winge wonen of er niet naar school gaan zijn tijdens de schoolvakanties welkom. Er is een voorrangsregeling uitgewerkt voor de inwoners van Tielt-Winge.

back to top