Aanbod...

Opvang

Schoolgaande kinderen (kleuters en lagere schoolkinderen) kunnen opgevangen worden in het initiatief buitenschoolse opvang (IBO) Sjoko-Tof.
De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd op schooldagen voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties.
IBO Sjoko-Tof biedt kwalitatieve opvang aan die voldoet aan de normen van Kind en Gezin. Er zijn zowel educatieve activiteiten als mogelijkheid tot vrij spel, binnen en buiten.

Sport- en Jeugdienst

Ben je opzoek naar activiteiten tijdens de vakantie, een lessenreeks of een andere sport- en jeugdactiviteit, neem dan zeker een kijkje tussen ons aanbod.
De sport- en jeugddienst organiseert het ganse jaar door allerlei activiteiten voor jong en oud.
Lees zeker voor de zomerwerking de vakantiewerkingbrochure. Daar vindt u alle nuttige informatie in terug.
Vragen? Neem contact op met de sport- en jeugddienst.

back to top