Indien u denkt recht te hebben op sociaal tarief, kan u steeds vrijblijvend contact opnemen met ons via het contactformulier.
Wij contacteren u daarna voor verder onderzoek van uw aanvraag.

Aanbod...

Opvang

Schoolgaande kinderen (kleuters en lagere schoolkinderen) kunnen opgevangen worden in het initiatief buitenschoolse opvang (IBO) Sjoko-Tof.
De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd op schooldagen voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties.
IBO Sjoko-Tof biedt kwalitatieve opvang aan die voldoet aan de normen van Kind en Gezin. Er zijn zowel educatieve activiteiten als mogelijkheid tot vrij spel, binnen en buiten.

back to top