Algemene voorwaarden

Huishoudelijk Reglement 2024

Versie 2024

Huishoudelijk reglement IBO Sjoko-Tof Tielt-Winge januari 2024

Inhoud

1.1Organisator................................................................................................................................................................................. 1
1.2Kinderopvanglocatie(s) en verantwoordelijke..................................................................................................................... 1
1.4Kind en Gezin............................................................................................................................................................................. 2
2HET BELEID.......................................................................................................................................................................................... 2
2.1De aangeboden kinderopvang................................................................................................................................................ 2
2.1.1Het pedagogisch beleid....................................................................................................................................................... 3
2.1.2Afspraken over eten en drinken........................................................................................................................................ 3
2.1.3Afspraken over opvolging van de kinderen..................................................................................................................... 3
2.2Inschrijving en opname............................................................................................................................................................ 3
2.2.1. Inschrijving.................................................................................................................................................................................... 3
2.2.2. Voorrangsregels........................................................................................................................................................................... 3
2.3Wanneer breng en haal je jouw kind..................................................................................................................................... 4
2.4Ziekte of ongeval van een kind............................................................................................................................................... 5
2.5Medicatie.................................................................................................................................................................................... 5
2.6De veiligheid............................................................................................................................................................................... 6
2.6.1Afspraken over verplaatsing............................................................................................................................................... 6
3PRIJSBELEID........................................................................................................................................................................................ 6
3.1Hoeveel betaal je?.................................................................................................................................................................... 6
3.2Sociaal tarief............................................................................................................................................................................... 6
3.3Hoe betaal je?............................................................................................................................................................................ 6
3.4Fiscaal attest.............................................................................................................................................................................. 7
4RECHT VAN HET GEZIN..................................................................................................................................................................... 7
4.1Ouders mogen altijd binnen.................................................................................................................................................... 7
4.2Je mag een klacht uiten............................................................................................................................................................ 7
4.3.Respect voor de privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer................................................................... 8
5ANDERE DOCUMENTEN................................................................................................................................................................... 9
5.1Verzekeringen............................................................................................................................................................................ 9
5.2Online vragenlijst en het aanwezigheidsregister................................................................................................................ 9
5.3Kwaliteitshandboek.................................................................................................................................................................. 9
6WIJZIGINGEN IN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT.................................................................................................................. 9
6.1.Werkwijze bij wijziging van het huishoudelijk reglement.................................................................................................. 9
6.2.Opzegmodaliteiten voor de organisator............................................................................................................................... 9
7TOT SLOT........................................................................................................................................................................................... 10
8BIJLAGE.............................................................................................................................................................................................. 10
8.1. Retributiereglement 2024.......................................................................................................................................................... 10
1 ALGEMENE INFORMATIE

1.1 Organisator

Het lokaal bestuur van Tielt-Winge is de organisator van het initiatief voor buitenschoolse opvang (IBO):
Rechtsvorm: Lokaal bestuur Tielt-Winge, entiteit gemeentebestuur
Ondernemingsnummer 0216 769 660

Adres: Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge
Telefoon: 016 63 40 08
E-mail: secretariaat@tielt-winge.be
Website: www.tielt-winge.be

1.2 Kinderopvanglocatie(s) en verantwoordelijke


Verantwoordelijke
Valerie Verduyckt is de coördinator en het aanspreekpunt voor de dagelijkse werking van Sjoko-Tof.

Telefoon: 016 60 39 91
E-mail: sjokotof@tielt-winge.be
Je kan de verantwoordelijke bereiken tijdens de kantooruren.

Kinderopvanglocatie(s)

Naam: IBO Houwaart
Adres: Haldertstraat 2, 3390 Tielt-Winge
Telefoon: 016 63 41 74 en 0491 92 82 26
Erkende opvangplaatsen: 32

Naam: IBO Sint-Joris-Winge
Adres: Leuvensesteenweg 187, 3390 Tielt-Winge
Telefoon: 016 63 27 17 en 0492 25 60 11
Erkende opvangplaatsen: 33

Naam: IBO Tielt
Adres: Zonnedrieslaan 26, 3390 Tielt-Winge
Telefoon: 016 60 39 91 en 0491 92 82 28
Erkende opvangplaatsen: 54

De kinderopvanglocaties zijn open
·Schooldagen: van 7.00 uur tot begin van de schooltijd en vanaf het einde van de schooltijd tot 19 uur.
·Schoolvrije dagen en vakantiedagen: van 7.00 tot 18.00 uur
Locaties tijdens deze dagen kunnen verschillend zijn van deze locaties op schooldagen.

Jaarlijks wordt er een sluitingskalender opgemaakt en bezorgd aan de ouders waarin alle sluitingsdagen van alle locaties staan vermeld. Deze kunnen verschillen van jaar tot jaar.
Het overzicht van sluitingsdagen is terug te vinden op de gemeentelijke website.
Extra sluitingsdagen worden minstens 1 maand vooraf gemeld aan de ouders.

1.3 Samenwerking met scholen
Basisschool De Winge, Halensebaan 16 , 3390 Tielt-Winge
Vrije basisschool Houwaart, Haldertstraat 13, 3390 Tielt-Winge
Vrije basisschool Sint Joris, Tiensesteenweg 4, 3390 Tielt-Winge
Vrije basisschool ’t Hagekind, Rillaarseweg 23, 3390 Tielt-Winge

1.4 Kind en Gezin

Het initiatief voor buitenschoolse opvang (IBO) Sjoko-Tof is door Opgroeien erkend en gesubsidieerd en voldoet aan de wettelijke voorwaarden.
Naam: Opgroeien
Adres: Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel
Telefoon: 078 150 100
E-mail: info@kindengezin.be
Website: http://www.kindengezin.be/contact-en-help/adressen/

Contactformulier op de website van Kind en Gezin: http://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp


2 HET BELEID


2.1 De aangeboden kinderopvang

IBO Sjoko-Tof staat open voor alle schoolgaande kinderen van het lager- en kleuteronderwijs. Ook kinderen van het lager- en kleuteronderwijs die niet in Tielt-Winge wonen, kunnen van de kinderopvang gebruik maken. IBO Sjoko-Tof discrimineert niemand op basis van cultuur, afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging. In de mate van het mogelijke bieden we zorg op maat van het kind en dit steeds in overleg met de ouders. Wederzijds respect is belangrijk.
De locaties zijn professioneel uitgerust en we beschikken over gediplomeerde medewerkers die optimale ontplooiingskansen willen bieden aan elk kind.

2.1.1 Het pedagogisch beleid

IBO Sjokotof biedt kwaliteitsvolle zorg, opvang en opvoeding in een veilige, gezonde en pedagogisch verantwoorde omgeving. Elk kind is welkom in de opvang en krijgt alle kansen om zich te ontplooien en zijn talenten te ontwikkelen. Door hun warme en persoonlijke aanpak op maat zorgt de begeleiding ervoor dat elk kind zich veilig kan voelen en gestimuleerd wordt in zijn zelfvertrouwen.

2.1.2 Afspraken over eten en drinken

In Sjoko-Tof worden geen (warme) maaltijden, tussendoortjes of drank aangeboden. De ouders voorzien het nodige voor hun kind. Kraantjeswater is steeds verkrijgbaar.

Ontbijt
Je kind eet bij voorkeur thuis. In overleg met de begeleiding kan je kind ook een ontbijt meebrengen en in de opvang opeten.

Tussendoortjes
We zetten in op gezonde voeding en stimuleren daarom fruit en/of groenten als tussendoortje. We vragen om geen snoep, chips of koeken met chocolade mee te geven, om koeken in een koekendoosje te stoppen en het fruit bij voorkeur geschild en gesneden mee te geven.

Middageten
Op woensdagen, schoolvrije dagen en vakanties brengt je kind boterhammen of een gelijkwaardig alternatief (in een boterhammendoos) mee om te eten.

Drank
Je kind brengt een drinkbeker, gevuld met water, mee. Deze kan in de opvang steeds bijgevuld worden. Gesuikerde dranken zijn niet toegestaan.

Heeft je kind een allergie?
Heeft je kind een allergie voor bepaalde voedingstoffen? Vermeld dit zeker in de vragenlijst op je online gezinsaccount. Het kan nooit kwaad om dit nog expliciet aan de kinderbegeleider te melden.

2.1.3 Afspraken over opvolging van de kinderen

We kijken naar jouw kind: Hoe rust het? Hoe reageert het op andere kinderen? Hoe speelt jouw kind? Zo volgen we de ontwikkeling, en weten we of je kind zich goed voelt. Als we een gedragsprobleem vermoeden, zal de ouder hierover worden aangesproken.

2.2 Inschrijving en opname


2.2.1. Inschrijving

Je schrijft je kind in bij Sjoko-Tof door online een gezinsaccount aan te maken op https://tielt-winge.kwandoo.com. Wij vragen uitdrukkelijk om het account aan te maken alvorens je kind naar de opvang komt.

Wanneer de registratie succesvol is, kan je een QR-code afprinten. Bedoeling is dat deze QR-code bevestigd wordt aan de boekentas van je kind. Enkel zo kan de opvangdag correct geregistreerd worden.
Wanneer je thuis niet over een printer beschikt, kan je in de opvang vragen om deze QR-code af te printen.


Voor- en naschoolse opvang
Elk gewenst opvangmoment van een kind moet gereserveerd worden via het online inschrijvingssysteem van de kinderopvang. Mensen die niet in de mogelijkheid zijn om online in te schrijven bespreken dit vooraf met de coördinator. Er wordt naar een passende oplossing gezocht.

Reserveren kan vanaf de eerste dag van de maand voor de daaropvolgende maand. De reserveringen worden telkens op dinsdag voor de start van de volgende opvangweek afgesloten. Hierna kan je niet meer zelf online wijzigen of annuleren. Als je te laat bent met reserveren, kan je contact opnemen met de administratie om te kijken wat er mogelijk is.
Wanneer er geen plaatsen meer vrij zijn kom je op een reservelijst terecht. Bij het vrijkomen van een plaats schuift de eerste op de reservelijst verder naar de effectieve opvangplaats (deze persoon wordt verwittigd via mail).

Kosteloos annuleren
Dit kan tot de dag ervoor 12u ’s middags door het verzenden van een mail naar sjokotof@tielt-winge.be. Voor het annuleren van opvang op maandag moet er op vrijdagmiddag een mail binnenkomen.
Ingeval van ziekte van het kind is annuleren ook kosteloos mits het voorleggen van een ziekteattest.
Ingeval van ziekte van het kind kan ook een ander minderjarig gezinslid kosteloos annuleren mits voorlegging van een ziekteattest van het zieke kind.


Lukt tijdig annuleren niet dan kan je een joker inzetten.
Een ouder kan per schooljaar een vast aantal jokers inzetten: voor een kleuter 15 jokers en voor een kind in de lagere school 10 jokers. Met 1 joker kan je kosteloos 1 dagdeel annuleren. 1 dagdeel is ofwel de voorschoolse opvang ofwel de naschoolse opvang.
Als de jokers op zijn, wordt er een retributie aangerekend conform het retributiereglement.

Heb je niet gereserveerd en ben je genoodzaakt om je kind naar de opvang te brengen, dan verwittig je zo snel mogelijk telefonisch de opvang. Bij vermoeden van misbruik hebben wij het recht om een bewijs van noodzakelijkheid te vragen, bijvoorbeeld een attest van ziekte van de ouder of een attest van de werkgever.


Vakantieopvang en schoolvrije dagen
Reserveren doe je online via je gezinsaccount tot 4 kalenderdagen voor de schoolvrije dag of voor de betreffende vakantieweek. Wanneer het kind niet opdaagt op een opvangdag waarvoor het is ingeschreven, kan er een retributie worden aangerekend conform het retributiereglement. Wanneer er conform het retributiereglement tijdig verwittigd wordt, wordt er geen retributie aangerekend.
Bij annulering ingeval van ziekte van het kind wordt een ziekteattest gevraagd.

Als je te laat bent met reserveren, kan je contact opnemen met de administratie om te kijken wat er mogelijk is. De aanvangsdata voor reservatie worden tijdig meegedeeld. Heb je niet gereserveerd en ben je genoodzaakt om je kind naar de opvang te brengen, dan verwittig je zo snel mogelijk telefonisch de opvang. Bij vermoeden van misbruik hebben wij het recht om een bewijs van noodzakelijkheid te vragen, bijvoorbeeld een attest van ziekte van de ouder of een attest van de werkgever.


2.3 Wanneer breng en haal je jouw kind

Ophalen na sluitingstijd
Brengen kan stipt vanaf het aanvangsuur van de opvang. Eerder is niet mogelijk. Zet je kind ook niet onbewaakt af voor de deur, je kind is dan niet verzekerd.

Je moet je kind ten laatste 5 minuten voor sluitingstijd afhalen. Bij laattijdig afhalen krijg je een verwittiging.
Kan je je kind uitzonderlijk door omstandigheden niet tijdig afhalen? En kan je niemand contacteren om je kind voor jou op te halen? Bel dan de kinderbegeleider op de opvanglocatie voor sluitingstijd.
Indien je niet verwittigt of regelmatig je kind te laat komt halen of te vroeg komt brengen, kan er beslist worden om een retributie te vragen. Indien dit problematisch blijft, kan dit leiden tot een beëindigen van de opvang.

Personen die je kind kunnen afhalen
Enkel de personen van wie de naam op de online vragenlijst staat, mogen je kind in de opvang komen halen. Als er toch een andere persoon je kind komt afhalen, verwittig je met een brief of e-mail wie je kind komt afhalen en wanneer.
Verandert het ouderlijk gezag, het verblijfsrecht of het bezoekrecht? Meld dit zo snel mogelijk aan de verantwoordelijke. De verantwoordelijke past dan de online vragenlijst aan. Eventueel wordt ook de schriftelijke overeenkomst aangepast.
Wanneer de persoon die het kind komt afhalen onder invloed is van alcohol of drugs of andere toxicologische verschijnselen vertoont, behouden we als opvang het recht om het kind niet mee te geven aan die persoon. Indien nodig zal ook de politie verwittigd worden.

Zelfstandig de opvang verlaten of aankomen op de opvang
Voor het zelfstandig verlaten of toekomen op de opvanglocatie is steeds een schriftelijke toestemming verplicht. Hiervoor geldt enkel een invulformulier verkrijgbaar in de opvang.
Dit geldt voor het deelnemen aan hobby’s , het zelfstandig naar huis gaan en het vervroegd vertrekken naar school. Elke wijziging zoals een verandering van dag en uur dient aan de opvang meegedeeld te worden door middel van hetzelfde formulier. Last minute wijzigingen worden via mail doorgegeven aan de opvang iwinge@tielt-winge.be.
Alleen zo is je kind verzekerd voor lichamelijke ongevallen en dit op de kortste weg van en naar de opvanglocatie. Je kan enkel gebruik maken van deze verzekering als je kind de kortste weg volgt, anders komt de verzekering niet tussen voor eventuele vergoedingen.

2.4 Ziekte of ongeval van een kind

Is je kind ziek? Dan kan het niet in de opvang terecht. Een ziek kind heeft extra zorgen nodig die het niet kan krijgen in de opvang en kan ook andere kinderen ziek maken. Zoek best vooraf een oplossing voor als je kind onverwacht ziek wordt.
Komt je kind na een ziekte opnieuw naar de opvang? Dan kan de opvang een doktersattest vragen. Daarin bevestigt de arts dat je kind genezen is.
Meld alle medische problemen van je kind die we niet kunnen zien. Zeker als we extra moeten opletten of er een gevaar kan zijn voor anderen.
Is er een besmettelijke ziekte in de opvang? Dan verwittigt de opvang jou. Om de privacy van de ouders en het kind te beschermen, zijn deze waarschuwingen anoniem.
Wordt je kind tijdens de opvang ziek? Dan belt de verantwoordelijke of één van de kinderbegeleiders je op. Samen maken jullie dan afspraken over de zorg van je kind. Soms moet je je kind zo snel mogelijk ophalen. Ben je niet bereikbaar? Dan bellen we één van de personen op die vermeld staan op de online vragenlijst of je huisarts (online vragenlijst). Als je huisarts niet bereikbaar is, bellen we de dichtstbijzijnde arts.
Deze dag wordt aangerekend als een aanwezigheidsdag voor de uren waarop het kind effectief in de opvang aanwezig was.

In geval van nood bellen we onmiddellijk een arts of de hulpdiensten. We brengen je zo snel mogelijk op de hoogte.
Bij een ongeval volgen we dezelfde procedure. Je betaalt voor alle kosten voor medische hulp die de kinderopvang maakt, behalve bij een ongeval.

2.5 Medicatie

Dien medicatie zoveel mogelijk thuis toe. Vraag je arts om medicatie voor te schrijven die je zelf ‘s morgens en ’s avonds kan toedienen. Meld altijd wanneer je kind medicatie krijgt.
Moet de opvang toch medicatie geven? Dat kan enkel op voorschrift van een arts of apotheker. Vraag een attest aan de arts/apotheker en geef dit aan de kinderbegeleider. Op dit attest staat:
·naam van de medicatie
·naam van de arts
·naam van de apotheker (als het een attest is van de apotheker)
·naam van het kind
·datum van aflevering en vervaldatum
·dosering en wijze van toediening
·wijze van bewaren
·einddatum en duur van de behandeling

2.6 De veiligheid

Sjoko-Tof zorgt voor een veilige opvang. Met een risicoanalyse schat de kinderopvang risico’s in en tracht deze te voorkomen en weg te werken. De kinderopvang volgt de regels over brandveiligheid, voedselveiligheid, veilige speeltoestellen en speelterreinen, enz.

De opvang is voorbereid op gevaar. Een procedure legt de stappen en de manier van communiceren vast in geval van crisis. De crisis wordt zo snel mogelijk aan Kind en Gezin gemeld.
Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Hiervoor voeren wij een preventief beleid en wordt een plan van aanpak door alle medewerkers onderschreven.

Veilige toegang en vertrek
We zorgen voor een veilige toegang. Niemand kan de lokalen en buitenruimte ongemerkt binnenkomen. Meld je steeds aan de bel/parlofoon. Sluit altijd de deur en/of poort laat zelf ook geen andere mensen binnen, bij het binnen- of buitengaan van de opvang. Laat je kind uitscannen bij vertrek.

2.6.1 Afspraken over verplaatsing

De verplaatsingen van en naar school gebeuren onder begeleiding van de school. Tijdens de opvang gebeuren eventuele verplaatsingen (bv. naar een speeltuin, tijdens een wandeling,…) op een veilige manier en onder gepaste begeleiding.


3 PRIJSBELEID


3.1 Hoeveel betaal je?

De prijs die je betaalt voor buitenschoolse opvang wordt vastgelegd door het organiserend bestuur en is gekoppeld aan de verblijfsduur van je kind in de opvanglocatie. De tarieven worden opgenomen in een retributiereglement. De effectieve bedragen vind je terug in het retributiereglement als bijlage. Sommige dingen zijn niet inbegrepen in de prijs, zoals reservekleren, maaltijden, enz. Die breng je zelf mee.

3.2 Sociaal tarief

Aan sommige gezinnen kan een sociaal tarief (door K&G vastgesteld op maximaal 50% van de vastgestelde tarieven) toegekend worden. Dit sociaal tarief kan aangevraagd worden bij de verantwoordelijke van Sjoko-Tof indien de ouder(s) voldoen aan bepaalde voorwaarden, zoals beschreven in het retributiereglement. De verantwoordelijke zal je van de beslissing op de hoogte brengen.
De toekenning van het sociaal tarief wordt jaarlijks herzien. Je brengt het bewijs hiervoor binnen vóór 15 januari. Je dient elke wijziging te melden. Dit kan een wijziging zijn van:
 • je financiële situatie
 • je gezinssituatie (een veranderde uittreksel uit het bevolkingsregister)
 • je sociaal statuut

3.3 Hoe betaal je?

Je ontvangt elke maand een factuur van lokaal bestuur Tielt-Winge met deze info:
 • het aantal dagen en uren waarop het kind aanwezig was.
 • de gedetailleerde weergave van alle bijkomende tarieven met vermelding van aard, aantal en het bedrag

Betaal de factuur binnen de 30 kalenderdagen. Dit kan door overschrijving op het rekeningnummer
BE47 0971 2601 1080 van het lokaal bestuur Tielt-Winge.
Betaal je te laat? Dan ontvang je een schriftelijke herinnering. Bij betalingsproblemen is een afbetalingsplan steeds mogelijk.

3.4 Fiscaal attest

Om het fiscaal attest te kunnen ontvangen, is het noodzakelijk dat alle rijksregisternummers van alle leden in het gezinsaccount correct ingevuld zijn.

4 RECHT VAN HET GEZIN

Als ouder ben je de eerste opvoeder. We respecteren je waarden, wensen en verwachtingen. Kinderopvang helpt in de opvoeding van jonge kinderen.

Sjoko-Tof is open en wil met je praten. Daarom geven we:
 • info over hoe we werken (huishoudelijk reglement, brochure, website, enz.)
 • info over de erkenningsbeslissing

Met elke ouder maken wij een:
 • schriftelijke overeenkomst over de opvang van je kind
 • online vragenlijst met alles over de gezondheid van je kind

Wij informeren je graag over de opvang van jouw kind, door:
 • dagelijkse korte gesprekken bij het brengen en halen;
 • de kans om een gesprek aan te vragen? te praten met kinderbegeleiders en verantwoordelijke.

We willen weten of je tevreden bent over onze opvang. Aarzel daarom niet om contact met ons op te nemen. Als we jouw verwachtingen, opmerkingen en voorstellen kennen, kunnen wij onze werking verbeteren.

4.1 Ouders mogen altijd binnen

Tijdens de openingsuren heb je als ouder toegang tot alle lokalen waar de kinderen worden opgevangen.

4.2 Je mag een klacht uiten

Heb je bedenkingen, opmerkingen of klachten? Bespreek ze met de kinderbegeleiders of de verantwoordelijke. Samen zoeken we naar een oplossing.
Ben je niet tevreden met de oplossing? Dan kan je een klacht indienen. Je kan je klacht in een brief bezorgen aan de verantwoordelijke of de organisator of via de website www.tielt-winge.be/klachtenreglement.
Elke klacht wordt discreet en efficiënt geregistreerd, behandeld en beantwoord.

Ben je niet tevreden over hoe we je vraag of klacht behandelden?
Meld het aan de Klachtendienst van Kind en Gezin,
Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel.
e-mail: klachtendienst@kindengezin.be
telefoonnummer klachtendienst: 02/533 14 14

Ben je niet tevreden over hoe we je klacht over de overeenkomst of over de afrekening behandelen?
Meld het aan de Federale Consumentenombudsdienst. e-mail: contact@consumentenombudsdienst.be
Een klacht indienen kan ook rechtstreek op hun site via deze link https://www.consumentenombudsdienst.be/nl/klachtenformulier
Te verwachten wijziging: Vlaamse Ombudsdienst

Ben je niet tevreden over de manier waarop wij je persoonsgegevens bijhouden of verwerken?
Meld het aan de VTC (Vlaamse Toezichtcommissie bevoegd voor het behandelen van klachten. https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie)

Ben je niet tevreden over hoe we je vraag of klacht over de veiligheid of de kwaliteit van de voeding behandelen? Dan kan je terecht bij het Meldpunt FAVV

4.3. Respect voor de privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De opvang heeft verschillende persoonsgegevens van je kind en je gezin nodig.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen worden gebruikt in het kader van de klantenadministratie, de facturatie, het ontwikkelen van het kinderopvangbeleid van de organisator en de naleving van de vergunnings- en subsidievoorwaarden voor kinderopvang.

Categorieën van verzamelde persoonsgegevens
In het kader van onze werking verzamelen wij verschillende persoonsgegevens: contactgegevens, niet-gevoelige persoonsgegevens zoals leeftijd, slaap- en eetgewoontes van kinderen, en gevoelige persoonsgegevens zoals medische gegevens van kinderen.

Foto’s, filmpjes, beeldmateriaal
In de opvang worden er foto’s en filmpjes gemaakt van de kinderen. Wij vragen je toestemming om deze beelden te maken en te gebruiken. Je mag dat weigeren door dit aan te duiden in je online gezinsaccount.

Kinderopvang is een dienstverlening aan gezinnen. Het is onze taak om de privacy van elk kind te beschermen. We vragen je om voorzichtig te zijn met het delen van foto’s van de kinderen in de opvang op sociale media.

Rechtsgrond
We verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en de uitvoeringsbesluiten hiervan. Hierin staat welke gegevens we nodig hebben.
Daarnaast zijn verwerkingen noodzakelijk voor de uitvoering van de schriftelijke overeenkomst, voor de bescherming van vitale belangen van de kinderen, of in het algemeen belang.
Voor het verwerken van andere gegevens vragen we je toestemming. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken of wijzigen.

Recht van het gezin
Als ouder heb je recht op informatie en toegang tot deze gegevens. Je kan vragen om de gegevens in te zien en er iets aan te verbeteren, door een mail te sturen naar sjokotof@tielt-winge.be
Je kan ons ook vragen je een kopie van je persoonsgegevens te bezorgen of je gegevens door te geven aan een nieuwe kinderopvang als je zou veranderen van kinderopvangorganisator.

Bewaarperiode
Je gegevens worden vernietigd als de wettelijke bewaartermijn voorbij is. Gegevens waarvoor geen wettelijke termijn vastliggen, worden niet langer bewaard dan nodig.

Overmaken aan derden
Als het noodzakelijk is worden je persoonsgegevens doorgegeven aan Kind en Gezin of Zorginspectie.
De organisator van de kinderopvang waarborgt de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van het gebruik van de gegevens, zowel door de medewerkers van de opvang als door mogelijke onderaannemers (bv. een IT-bedrijf). Deze verwerking gebeurt conform de huidige privacywetgeving.

Vragen over gegevensbescherming
Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kunt u terecht bij de algemeen directeur via het e-mailadres info@tielt-winge.be en/of bij onze functionaris voor de gegevensbescherming via het e-mailadres: privacy@tielt-winge.be.


5 ANDERE DOCUMENTEN

5.1 Verzekeringen

Sjoko-Tof is verzekerd voor de burgerlijke aansprakelijkheid voor de medewerkers en de kinderen, voor lichamelijke ongevallen van de kinderen op de momenten dat het kind onder het toezicht van de kinderopvang staat, voor verplaatsing van en naar de opvang indien dit doorgegeven is via de infofiche.

De polissen kan je inkijken bij de verantwoordelijke via verzekeringen@tielt-winge.be.

Laat waardevolle dingen thuis. Zo kan je beschadiging of verlies voorkomen.

5.2 Online vragenlijst en het aanwezigheidsregister

Voor elk opgevangen kind wordt een online vragenlijst ingevuld. Dit is belangrijk voor de veiligheid van elk kind. De inhoud van de online vragenlijst omvat:
 • de identificatiegegevens van het kind en de ouders,
 • de bereikbaarheidsgegevens van de ouders en de behandelende arts,
 • de specifieke aandachtspunten over de gezondheid en de manier van omgaan met het kind,
 • de personen die het kind mogen ophalen.

Zorg ervoor dat de online vragenlijst over je kind altijd juist is. Geef veranderingen in de gegevens over de gezondheid van je kind, jouw telefoonnummers of de huisarts onmiddellijk door, of pas ze zelf aan in je online account.
Wij vragen je toestemming om deze persoonlijke gegevens te verwerken in het kader van het naleven van de erkenningsvoorwaarden. Wij garanderen een zorgvuldige omgang met de online vragenlijst.

De online vragenlijst kan alleen en op elk moment geraadpleegd worden door:
 • de organisator als het echt noodzakelijk is,
 • de verantwoordelijke ,
 • de kinderbegeleider die het kind begeleidt,
 • de toezichthouders voor controle op de naleving van de erkenningsvoorwaarden (Zorginspectie),
 • Kind en Gezin,
 • jou, voor de gegevens over jezelf en je kind.

De organisator voorziet een aanwezigheidsregister. Daarin staat voor elk kind het uur van aankomst en vertrek per dag. Deze registratie gebeurt tot op de minuut nauwkeurig. Deze registraties kan je in detail bekijken op je factuur. Als je niet akkoord gaat met deze aanwezigheden dan kan je dit melden aan de verantwoordelijke.

5.3 Kwaliteitshandboek

Sjoko-Tof heeft een kwaliteitshandboek. Het kwaliteitshandboek beschrijft hoe we werken. Je vindt er onze doelstellingen voor het pedagogisch beleid, de betrokkenheid van ouders, klachtenprocedure, onze werkwijze, onze organisatiestructuur, onze verbeterplannen, enz. Je kan het kwaliteitshandboek inkijken.

6 WIJZIGINGEN IN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

6.1. Werkwijze bij wijziging van het huishoudelijk reglement

Elke verandering in je nadeel aan het huishoudelijk reglement melden we schriftelijk minstens 2 maanden vóór de aanpassing. Andere wijzigingen melden we tot een maand op voorhand. Elke verandering in je nadeel moet je als ouder(s) ondertekenen voor ontvangst en kennisname.

6.2. Opzegmodaliteiten voor de organisator

IBO Sjoko-Tof kan deze overeenkomst opzeggen en de opvang stopzetten als:
 • ouders het huishoudelijk reglement en/of andere contractuele bepalingen niet naleven,
 • wanneer facturen niet (tijdig) betaald worden,
 • wanneer geen gevolg gegeven wordt aan de mondelinge en schriftelijke verwittigingen van de verantwoordelijke van de opvang ,
 • wanneer de ouders de noodzakelijke documenten (vb. attest inkomenstarief) niet bezorgen aan de opvang,
 • ongepast gedrag van ouders.
Als de opvang overweegt om de opvang op te zeggen omwille van bovenstaande redenen, krijg je een schriftelijke verwittiging.

Als de opvang beslist om de opvang op te zeggen, krijg je een aangetekende brief met vermelding van de reden van de opzeg en de opzegdatum.
Het verzenden van de aangetekende brief kan worden vervangen door het overhandigen van een opzegbrief mits een kopie voor ontvangst wordt ondertekend door 1 van beide ouders.
De bepaling inzake opzegdatum kan niet gerespecteerd worden
 • indien er een beslissing is van Kind en Gezin tot opheffing van de vergunning.
 • in geval van overmacht bijvoorbeeld brand, overstroming, …waardoor sluiting onafwendbaar is.


7 TOT SLOT


Dit huishoudelijk reglement is opgesteld op 29 september 2023 en goedgekeurd door gemeenteraad van 19 oktober 2023 volgens de op dat moment geldende regelgeving en richtlijnen van Kind en Gezin. Alle regels over kinderopvang vind je op www.kindengezin.be.

Heb je vragen of opmerkingen bij dit reglement of bij de werking van IBO Sjoko-Tof kan je terecht bij de verantwoordelijke.


ONTVANGST EN KENNISNAME HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De ouders verklaren dat ze het huishoudelijk reglement hebben ontvangen en er kennis van hebben genomen en bevestigen dit met hun handtekening en de vermelding van de datum.

back to top